Binnen SALLY Ontmoet ligt de nadruk op al onze activiteiten op het gebied van educatie, participatie en het bouwen aan een community voor de (jeugd)dans. SALLY wil alle kinderen en jongeren en hun familie in beweging zetten, ook diegenen die we nog niet tot ons publiek rekenen. Het instrument dat we hiervoor inzetten is hedendaagse dans: kijken naar dans, praten over dans én vooral ook zelf dansen. Met de ervaringen die de kinderen en jongeren opdoen via een educatief project van SALLY zal bij sommigen de liefde voor de (dans)kunst worden aangewakkerd.

Educatie
Onder het motto kwaliteit voor kwantiteit ondersteunt SALLY scholen voor basis-, voortgezet en speciaal onderwijs met een kwaliteitsprogramma voor kunsteducatie met de focus op dans. Dit programma omvat docententrainingen, creativiteitsontwikkeling, bewegend leren en rijke onderwijsprogramma’s.

“Ik kreeg kippenvel, dit is een ervaring die elke groep zou moeten hebben.”

docent Bram Jacobs

Educatie bij voorstellingen
SALLY wil haar publiek -jong en oud- verdieping bieden in de dans. Om deze verdieping mogelijk te maken, zorgen we ervoor dat onbewust kijken naar dans overgaat in bewust de dans meemaken. Bij al onze voorstellingen nemen we ons publiek daarom al vóór de voorstelling – op een speelse manier – mee in onze danswereld. En na de voorstelling sluiten we de avontuurlijke dansreis ook samen af met een meet&greet. Met een nagesprek op het toneel. Of door samen met het publiek te dansen.
Op verzoek van het theater kunnen we ook een complete interactieve inleiding bij de voorstelling organiseren. De kinderen worden daarin letterlijk en figuurlijk meegenomen in de dans die ze op het podium gaan zien.

Participatie

SALLY is partner van Holland Dance partner. Met ‘Onwijs Dansonderwijs’ ontwikkelt Holland Dance educatieactiviteiten voor het reguliere en het speciaal onderwijs. SALLY werkt mee aan deze projecten, die ervoor zorgen dat iedereen het plezier van dans kan ervaren.

Bij het project DanceAble hebben we in samenwerking met het speciaal onderwijs dansers met en zonder een fysieke beperking aan elkaar verbonden. Deze verbinding levert mooie duetten op. In het vervolg van DanceAble gaan we ook andere doelgroepen, zoals kinderen met (groot)ouders via dans bij elkaar te brengen.

Community

We spelen volop in het land maar SALLY is thuis in Limburg!  SALLY gaat graag het directe contact aan met haar publiek en deelnemers en faciliteert ontmoetingen in huis of in de eigen omgeving van haar publiek. In de regio speelt SALLY een belangrijke rol in het creëren van een bruisend klimaat voor de dans en werkt actief aan het vormen van een dans community.

Binnen het omvangrijke kunstennetwerk werkt SALLY met zowel het amateurveld als met de festivals en de diverse (dans)opleidingen aan bevordering van professionaliteit van de dans in de regio. Door haar deuren te openen voor onder andere de Vooropleiding Dans Maastricht, amateurdansers, (Limburgse) makers zoals Mami Izumi en Stephen Shropshire, muziektheatergezelschap Het Geluid, internationale dansgezelschappen geprogrammeerd in Theater aan het Vrijthof en Festival de Nederlandse Dansdagen dragen we volop bij aan ontmoeting.

SALLY gunt het elk kind om zichzelf en de wereld met dans te ontdekken. Deze buitenkans is niet alleen weggelegd voor de kinderen die de theaters bezoeken. Omdat de drempel van het theater voor sommige kinderen (en ouders) hoog kan zijn, zoeken we hen daarom ook buiten het theater op: in de klas, op een festival, in de wijk, in een zorginstelling, de buitenschoolse opvang of een asielzoekerscentrum of we nodigen hen uit in ons eigen danshuis in Maastricht. Tevens zetten we in op het realiseren van een voorstellingstraject in samenwerking met Zorggroep Adelante hiermee maken we (jeugd)dans meer zichtbaar en bereiken we een groter en diverser (jong) publiek.