SALLY after School (SAS) x Elja Foundation

SALLY heeft zich de afgelopen jaren de vraag gesteld op welke wijze we kinderen en jongeren nog meer kunnen betrekken bij de podiumkunsten. En hoe kan SALLY met de kennis en kunde vanuit de dans een duurzame rol vervullen in het opgroeien van kinderen en jongeren.

Omdat we uitgaan van gelijke kansen voor alle kinderen en onze activiteiten en organisatie hier ook zoveel mogelijk op inrichten, is het idee ontstaan om na school een bijzondere ontmoeting- en leerplek voor kinderen en jongeren te creëren. Dit is een onderdeel van een zoektocht om een steeds sterkere maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren vanuit verschillende invalshoeken. Voorbij aan de meer traditionele vormen zoals voorstellingen en educatieve projecten.

Dankzij een financiering van de ELJA Foundation kunnen we in 2024 de eerder gestelde vraag gaan onderzoeken. De ELJA Foundation is een fonds dat innovatieve programma’s ontwikkelt met culturele organisaties op het gebied van muziek, dans en beeldende kunst, waardoor kinderen en jongeren met verschillende leefwerelden beter worden voorbereid op hun toekomst en meer met elkaar verbonden raken. De missie van ELJA en SALLY After School zijn daardoor een goede match.

Bij SAS kunnen kinderen en jongeren na school in een veilige, kleurrijke en inspirerende omgeving met dansers en dansdocenten van SALLY een nieuwe stap in hun ontwikkeling zetten. Juist die professionele kunstzinnige omgeving zorgt ervoor dat kunst en cultuur niet iets zijn wat er soms even bij komt of wat een uurtje ingepland wordt. De kinderen en jongeren maken deel uit van de creatieve omgeving waardoor zij zichzelf kunnen ontdekken en leren uiten. We prikkelen hun nieuwsgierigheid door alle deuren open te zetten. Het realiseren van SAS sluit naadloos aan bij de basisfilosofie van SALLY waarin we het VN Kinderrechtenverdrag volgen.

In je SAS met SALLY

In SAS creëren we een creatieve en veilige haven, waar buitenschoolse opvang en kunst en cultuur elkaars grens beslechten. Een plek voor kunst en ontmoeting voor kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar. Deze leeftijdsgroepen krijgen de ruimte zich te ontplooien binnen kunst en cultuur en specifiek de wereld van dans. De kern van ons idee is het geven van ruimte binnen ons danshuis aan de (talent)ontwikkeling van kinderen/ jongeren als naschoolse activiteit waarbij, in al zijn facetten, dans als verbindende factor de rode draad vormt in de persoonlijke ontwikkeling.

Kernwaarde 1: Gezond lijf, hart en hoofd

SAS wil zich niet alleen richten op een creatieve en sociale nieuwe generatie, maar ook een gezonde generatie in lijf, hart en hoofd. De lichamelijke en mentale gezondheid van kinderen en jongeren vinden we heel belangrijk. We leggen de focus op gezonde voeding en natuurlijk ook door actieve lessen in dans en mindfulness waarbij we volop aandacht hebben voor het individu als ook voor de groep.

Kernwaarde 2: Vrije ruimte

SAS is een plek waar je mag ontdekken, het antwoord niet hoeft te weten en je nieuwsgierigheid in iedere richting, mag laten groeien. Bij SAS ben je goed zoals je bent en krijg je ruimte om je talenten verder te ontwikkelen op een manier die bij jou past. Waar kruisbestuiving tussen professionele podiumkunsten en toegankelijke participatieve onderdelen als co-creatie plaatsvinden. Een plek waar je ondergedompeld wordt in SALLY’s Danshuis aan de Maas. Maar waar je ook gewoon soms stil in een hoekje mag zitten om daarna volledig in je SAS weer naar huis te gaan.

Wat gaan we doen?

In 2024 starten 3 verschillende pilots; iedere pilot duurt 8 weken en richt zich ieder op een specifieke doelgroep met een bijbehorend thema.

In Pilot 1 werken we in ons Danshuis met kinderen in de leeftijd van 8-13 jaar aan het thema DOEN. Hierbij gaan kinderen dans in al zijn veelzijdigheid ervaren en vooral lekker veel doen en ontdekken.

In Pilot 2 gaan we de BSO in en ontmoeten we kinderen van 4 – 13 jaar. Dankzij het thema KIJKEN duiken we vooral de voorstellingen in en maken we maakprocessen voor nieuwe projecten van dichtbij mee.

In Pilot 3 stellen we ons Danshuis open voor jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar. Naschools kunnen zij bij SALLY hun stem laten horen en hun nieuwsgierigheid voeden. Het bijpassende thema MAKEN geeft hen de mogelijkheid om hun stem te delen met anderen.

Samenwerkingspartners

In de eerste 2 pilots hebben we een geweldige match gevonden in BSO de Boomhut. Net als SALLY neemt BSO de Boomhut kinderen serieus als sparringpartner en ziet hen als een gelijke. Het volgen van de gedachte van pedagoog Janusz Korczak maakt de samenwerking tussen beide partijen zo inspirerend. Kinderen kunnen immers gewoon al heel veel zelf wanneer ze in een uitdagende omgeving gestimuleerd worden.

Voor de 3de pilot gaan we de samenwerking aan met diverse collega’s uit het culturele veld. Met behulp van bezoeken aan diverse culturele instellingen, leren de jongeren om beeld en geluid te geven aan hun stem en ideeën. Dankzij een inspirerende filmmaker kunnen ze dit na afloop ook delen met een publiek.

Nieuwsgierig geworden?

Wil je een keer een kijkje komen nemen of meer horen over dit mooie project? Neem dan contact op met Sophie via sophie@sallydm.nl