SALLY Dansgezelschap krijgt rijkssubsidie

Geen rijkssubsidie voor het Bonnefantenmuseum, Cultura Nova, Via Zuid en dansfestival Schrit_tmacher, minder geld dan gehoopt voor Toneelgroep Maastricht, maar wel steun voor Sally Dansgezelschap.

Het Bonnefantenmuseum moet eerst haar toekomstplannen duidelijker op papier zetten om kans te maken op ‘Haags’ geld, aldus de RvC.

Rijkssteun is er wel voor philharmonie zuidnederland (7.545.000 euro), Toneelgroep Maastricht (1.692.000 euro) , Opera Zuid (1.579.000 euro,) , Sally Dansgezelschap Maastricht (600.000), Het Laagland (800.000), Nederlandse Dansdagen (275.000), Marrès (523.720) en de postacademische instelling Van Eyck in Maastricht (1.709.207). Sally is overigens de enige Limburgse nieuwkomer in de lijst van rijksgesubsidieerde cultuurinstellingen. Uiteindelijk maakt de minister op Prinsjesdag bekend of zij het RvC-advies opvolgt. De ervaring leert dat ministers dat bijna altijd doen.

Bevlogenheid
Opvallend is dat Toneelgroep Maastricht (TM), dat om ruim 2,8 miljoen euro had gevraagd, door RvC slechts erkend wordt als middelgroot theatergezelschap. TM had aangegeven door te willen groeien en meer geld aangevraagd. „Hoewel de raad de bevlogenheid van Toneelgroep Maastricht waardeert, mist hij voldoende houvast op artistiek en zakelijk vlak om de instelling aan te wijzen als groot gezelschap. Zo beschrijven de plannen geen artistiek-inhoudelijke ontwikkeling die de gewenste schaalvergroting rechtvaardigt. Daarnaast ontbreekt een gedegen onderbouwing van de wijze waarop de instelling de extra subsidiegelden wil aanwenden voor groei in bezoekersaantallen, (co)producties en personeel”, aldus de RvC.

Het advies werd gistermiddag gepresenteerd in een sobere ‘coronasetting’ in Den Haag. Het betreft de belangrijkste cultuursubsidies van ons land. Elke vier jaar kunnen instellingen, gezelschappen, festivals en musea voor de duur van vier jaar deze Basisinfrastructuur (BIS) aanvragen.

Toppers
BIS-deelnemers behoren tot de toppers van het culturele veld in Nederland. Voor de nieuwe periode waren 220 aanvragen ingediend voor de 200 miljoen euro subsidie die jaarlijks voor de cultuursector beschikbaar is. Daarvan zijn er uiteindelijk 107 gehonoreerd.

Opvallend is verder dat de aanvragen van gerenommeerde gezelschappen als Scapino en Nationale Opera & Ballet door de RvC zijn afgewezen.

Dagblad de Limburger – 4 juni 2020