SALLY is een actief pleitbezorger van het VN Kinderrechtenverdrag waarin de rechten van het kind opgenomen zijn. SALLY wil kinderen inspireren en uitdagen om een eigen mening te vormen en deze op een respectvolle manier te uiten. Ook wil zij kinderen letterlijk in beweging zetten. Het instrument dat SALLY hiervoor inzet is moderne dans: kijken naar dans, praten over dans én vooral ook zelf dansen.

Met de ervaringen die de jongeren opdoen via een educatief project van SALLY zal bij sommigen de liefde voor de (dans)kunst worden aangewakkerd. Dit doel is mooi, ideaal zelfs. Maar SALLY wil meer. Op een dansante wijze (actief en receptief) leert SALLY kinderen en jongeren vaardigheden die – volgens het VN Kinderrechtenverdrag – nodig zijn om stevig te staan in de huidige wereld. Om met een open blik keuzes te kunnen maken in het leven. Zoals kritisch leren kijken en denken, het ontwikkelen van zelfvertrouwen in expressie én respect voor de ander en voor het anders zijn. Tegelijkertijd hoopt SALLY met haar dansprojecten ambassadeurs voor de kunsten te creëren, die thuis en bij hun vrienden hun (dans)ervaringen delen.