Gezocht: Voorzitter Raad van Toezicht

SALLY beweegt de wereld

SALLY Dansgezelschap Maastricht produceert, innoveert en presenteert dans voor een jong publiek vanaf 2,5 jaar. In en vanuit Maastricht creëert SALLY onder leiding van Stefan Ernst en Ronald Wintjens met een internationaal dansensemble en topchoreografen uit binnen- en buitenland virtuoze en technisch hoogstaande dansvoorstellingen. Met een team van deskundige dansdocenten en onderwijskundigen ontwikkelen en realiseren we kwalitatieve en tot de verbeelding sprekende educatie en participatie activiteiten, passend bij onze doelgroep. Alles wat we doen, op toneel, in de klas, op TV en in de wijk sluit aan bij de beleving van jeugd, jongeren en hun familie. Als enigedansgezelschap van Limburg bevordert SALLY vormen van ontmoetingen tussen publiek en dans die de jeugddans in Limburg en Nederland verder vooruit kunnen helpen.

We werken vanuit vier pijlers: SALLY Danst, SALLY Experimenteert, SALLY Ontmoet en SALLY TV. In SALLY’s voorstellingen en activiteiten komen verbeelding, abstractie en realisme samen in een unieke signatuur. SALLY neemt haar publiek, kinderen, jongeren en hun familie heel serieus en bieden ze hoogwaardig en kwalitatief materiaal aan. Minstens zo onderscheidend is dat alle voorstellingen en activiteiten van SALLY over actuele sociaal-maatschappelijke thema’s gaan die kinderen (en volwassenen) raken.

Innovatie en experiment zitten diepgeworteld in het DNA van SALLY. We geven hier onder andere uiting aan in het Danslab, de werkplaats voor publiek én jonge choreografen. Hier wordt gewerkt aan nieuwe producties, choreografieën en educatieve en participatieve projecten. Bij SALLY staat meedoen voorop: het jonge publiek en leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs krijgen alle kans om de dans in al haar facetten te ontdekken.

Daarnaast creëert SALLY bijzondere dansontmoetingen voor het speciaal onderwijs, het amateurdansveld en voor bijvoorbeeld bewoners van zorgcentra. In 2023 vieren we ook ons jubileum, Sweet Sixteen. Met een grote zaal productie God is a DJ en een uniek filmproject De Beweging van Limburg zetten we het jonge publiek en hun familie in beweging. De motivatie om ons meer te richten op het sociale domein zoals met de projecten ‘Dans op recept’ (project voor Parkinson patiënten en hun familie) en SALLY’s verlengde schooldag (een BSO voor dans in Maastricht) komt voort uit onze missie. We constateren dat er grote sociale vraagstukken in onze samenleving zijn waar wij een positieve bijdrage aan kunnen leveren.

Danshuis aan de Maas

Naast onze werking voor heel Nederland zijn we thuis in Limburg en daar zijn we trots op. Gedreven vanuit het willen leveren van een zinvolle bijdrage aan nieuwe generaties inwoners van Limburg zetten we met de realisatie van een Danshuis aan de Maas een nieuwe stip aan de horizon. Dit Danshuis aan de Maas vormt een fysieke plek midden in de maatschappij, in het hart van Maastricht met een lage drempel voor publiek en partners uit de stad en ook uit heel Limburg, Nederland en de Euregio. Het Danshuis is geen traditioneel dans- of productiehuis, het is een plek waar SALLY de toekomst in beweging zet met publiek, partners en makers. Ons dansgezelschap creëert hier haar producties en repeteert, jonge makers doen onderzoek in het Danslab en educatieve en participatieve projecten worden ontwikkeld en vinden er plaats. In 2023 werken we toe naar de realisatie van het Danshuis aan de Maas daar onze huisvesting onder druk staat vanwege herontwikkeling van het AINSI terrein.

 

Raad van toezicht vacatures

Wij zoeken een voorzitter en lid voor de raad van toezicht die de groei van SALLY vanaf 2023 verder mee willen vormgeven. Onze werkwijze gaat uit van respect voor ieders achtergrond, gebruiken, taal en wensen. Naast de verschillen die er mogen zijn, is er altijd een grote overeenkomst: samen willen we de wereld een beetje beter maken. Het verbonden voelen met de werking van SALLY vinden wij heel belangrijk dit komt tot uiting in ons motto: SALLY Beweegt De Wereld. Diversiteit en Inclusie zijn bij SALLY staande praktijk. Ons internationale dansgezelschap is een prachtige mix van culturen en diverse achtergronden zowel op het toneel als ook in onze staf. We benadrukken dan ook dat iedereen welkom is om te solliciteren.

De twee koppige directie van SALLY en de raad van toezicht onderschrijven en hanteren de acht principes zoals beschreven in de Governance Code Cultuur 2019. De raad van toezicht komt o.l.v. de voorzitter 4 a 5 keer samen in een vergadering. De rvt heeft als primaire taak om integraal toezicht te houden op enerzijds de uitvoering van het vastgestelde beleid van de directeur-bestuurders (algemeen en artistiek directeur) als ook op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Zo behoren het geven van goedkeuring op het (meerjaren) beleidsplan, jaarstukken en eventuele grote tussentijdse begrotingswijzigingen en de keuze van de accountant tot de taken van de rvt. De raad van toezicht heeft tevens een stimulerende en adviserende functie ten aanzien van het bestuur, naast de formele agendapunten is er dan ook ruimte voor gevraagd en ongevraagd advies bij elke vergadering. De rvt vergadert in aanwezigheid van de tweekoppige directie en voert daarnaast ook de functioneringsgesprekken uit van de directie. De raad van toezicht is naast de vergaderingen een aantal keer per jaar aanwezig bij de verschillende activiteiten van SALLY zoals premières, studio presentaties of andere activiteiten. Het betreft een vacature voor een onbezoldigde functie.

Profiel voorzitter
De voorzitter van de rvt van SALLY heeft verbindende kwaliteiten, beschikt over bestuurlijke ervaring en heeft een relevant bestuurlijk netwerk op (minimaal) regionaal niveau. De voorzitter is integer, analytisch en is een sterke teamspeler met natuurlijk overwicht. Het houden van overzicht, transparant communiceren en besluitvaardigheid zijn belangrijke competenties. Het technisch kunnen leiden van een vergadering en voldoende tijd hebben om hiertoe de voorbereiding te treffen met de directie zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Ook het begeleiden van de directie bij diverse afspraken met stakeholders behoren tot de taken van de voorzitter. Dit o.a. in relatie tot het vraagstuk van de huisvesting als ook de nieuwe Kunstenplanperiode 2025-2028. Diversiteit en Inclusie zijn bij SALLY staande praktijk. Ons internationale dansgezelschap is een prachtige mix van culturen en diverse achtergronden zowel op het toneel als ook in onze staf.

Profiel Lid
Het nieuwe lid van de rvt  SALLY heeft verbindende kwaliteiten en is in staat gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie bijvoorbeeld over het Kunstenplan periode 2025-2028. Het lezen en beoordelen van beleidsstukken, begrotingen en jaarplannen maken deel uit van de taken. Waar nodig adviseer je bijvoorbeeld over vraagstukken inzake positionering. Diversiteit en Inclusie zijn bij SALLY staande praktijk. Ons internationale dansgezelschap is een prachtige mix van culturen en diverse achtergronden zowel op het toneel als ook in onze staf. Een startende bestuurder mag zich ook zeer uitgenodigd voelen om te reageren.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

We zoeken een voorzitter en lid van de Raad van Toezicht per 1 januari 2023. Stuur je motivatie en cv voor 12 december naar kantoor@sallydm.nl t.a.v. Ronald Wintjens. Je hoort uiterlijk op 15 december of je voor een gesprek bent uitgenodigd. Bekijk ook onze website www.sallydm.nl en socials zoals Instagram en Facebook.  Kijk op ANBI – SALLY Dansgezelschap Maastricht voor meer informatie over onze jaarverslagen en de huidige samenstelling van de rvt.